Regulamin zakupów

 

PROFIT STAT EP.SZYNKIEWICZ SP.J.

GMINNEJ RADY NARODOWEJ 29A

05-506 LESZNOWOLA

NIP: 123-112-53-05

KRS: 0000288992

REGULAMIN

 

Regulamin określa warunki zakupu w sklepie internetowym www.sklep.profitstatep.pl prowadzonym  przez firmę: PROFIT STAT EP SZYNKIEWICZ SP. J.

 

Warunki zakupu:

 

 1. Zamówienia można składać 24h na dobę we wszystkie dni roku. Zamówienie złożone w dni ustawowo wolne od pracy rozpatrywane jest w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

 2. Składający zamówienie jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia „formularza zamówienia”.Nieprawidłowo wypełniony „formularz zamówienia” nie będzie rozpatrywany.Przez złożenie zamówienia rozumie się przesłanie wypełnionego „formularza zamówienia”dostępnego na www.sklep.profitstatep.pl

 3. Wypełniając formularz zamówienia w sklepie internetowym zamawiający każdorazowo wyraża zgodę na przetwarzanie oraz przechowywanie podanych danych osobowych wyłącznie do celów realizacji i rozliczenia złożonego zamówienia, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z późniejszymi zm.). Gromadzone dane są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.

 4. Zakupione towary dostarczane są pod wskazany w „formularzu zamówień”adres wraz z dokumentem zakupu (faktura VAT lub paragon).

 5. Po złożeniu przez użytkownika zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź z serwisu www.sklep.profitstatep.pl potwierdzającą przyjęcie zamówienia. Serwis zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia zamówienia. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia oznacza, iż zamówienie to mogło nie zostać przyjęte do realizacji. www.sklep.profitstatep.pl w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do rzetelności takiego za-mówienia.

 6. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Złożenie za-mówienia w sklepie internetowym oznacza akceptacje warunków niniejszego regulaminu.

 7. Zamówienie będzie realizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem. Zamawiający będzie informowany o stanie zamówienia i podejmie decyzje o sposobie jego realizacji (realizacja częściowa, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie części zamówienia)

 8. Prowadzący sklep internetowy zastrzega sobie prawo do odrzucenia zamówienia w przypadku

  1. błędnego lub częściowego wypełnienia formularza zamówienia

  2. we wskazanym czasie zamawiający nie dokona przelewu na konto

  3. sklep nie będzie mógł wywiązać się z zamówienia z niezależnych od niego przyczyn

 9. Zamawiający może wprowadzić zmiany do złożonego zamówienia lub wycofać złożone zamówienie drogą telefoniczną lub na e-maila jedynie do momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sklep internetowy.

 10. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy i płatności, zgodnie z „formularzem zamówienia”. Koszt dostawy zamówionego towaru ponosi zamawiający. Koszt przesyłki uzależniony jest od wagi oraz gabarytu paczki.

 

Płatności za złożone zamówienia można dokonać :

• przelewem bankowym (przedpłata) na konto sklepu

• płatność przy odbiorze ( pobranie u kuriera)

•odbiór osobisty – płatność przy odbiorze

 

 • Płatności przelewem należy dokonać na rachunek bankowy:

  87 1090 1870 0000 0001 0775 8370

 • www.sklep.profitstatep.pl.    zastrzega sobie prawo do zmiany oferty oraz cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

 • Wysyłka:

  a) towar wysyłany jest przesyłką kurierską w przeciągu od 2 – 10 dni w zależności czy towar jest na stanie oraz od wybrania formy płatności:

  •od otrzymania informacji- w przypadku gdy wybrano zapłatę przy odbiorze

  •od otrzymania wpłaty- w przypadku zapłaty przelewem na konto bankowe

  b) w przypadku towaru, którego akurat nie będzie na stanie, termin realizacji może wydłużyć się z nie-zależnych od sklepu przyczyn. Jeżeli klient zamawiający dokonał wpłaty za zamówienie a sklep nie wy-wiązał się z realizacji zamówienia z przyczyn od niego niezależnych, klientowi w takim przypadku zwraca się pieniądze przesłane na konto Sklepu. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 7 dni roboczych przelewem na konto bankowe klienta.

  c)  przesyłki realizowane są w dni robocze, od poniedziałku do piątku.

 

 

!!! Ważne !!!

Przy odbiorze paczki należy sprawdzić przy kurierze czy przesyłka nie została uszkodzona, w razie jakichkolwiek uszkodzeń należy spisać przy kurierze protokół reklamacyjny i odesłać paczkę z powrotem do firmy.

W przypadku braku protokołu reklamacyjnego reklamacja nie będzie rozpatrywana.

 

 

 

GWARANCJE I REKLAMACJE

 

  1. Towary oferowane w sklepie internetowym www.sklep.profitstatep.pl objęte są gwarancją ich producentów.

  2. W przypadku reklamacji kontaktować się z PROFIT- STAT EP SZYNKIEWICZ SP. J. ul. Wł. Jagiełły 18;  02- 495 Warszawa. Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest faktura lub paragon, który klient otrzymuje wraz z zamówionym towarem.

  3. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyn w ciągu 10 dni od złożenia zamówienia, a także zwrotu zamówionych produktów w terminie 10 dni od otrzymania przesyłki. Klient ma obowiązek poinformować  www.sklep.profitstatep.pl , iż zamierza odesłać zakupiony towar. Towar winien być oryginalnie zapakowany, nie otworzony, z nienaruszonymi plombami wraz z dowodem zaku-pu.

  4. Zwrotu należy dokonać przesyłką pocztową lub kurierską nadaną na adres sklepu podany w kontakcie załączając pisemne oświadczenie Klienta o rezygnacji z towaru lub wymianie  wraz z parago-nem lub fakturą VAT, które można pobrać pod poniższym adresem:

   formularz zwrotu towaru

   formularz wymiany towaru

  5. W przypadku zwrotu pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 10 dni roboczych przelewem banko-wym na konto wskazane przez klienta.

  6. Koszt odesłania towaru ponosi Klient. Towar przesłany z opcją za pobraniem nie będzie odbie-rany.

  7. Zwrotowi nie podlegają koszty poniesione pierwotnie za wysłanie przesyłki.

  8. Jeżeli Klient ujawni wady fizyczne towaru powinien:

   • skontaktować się niezwłocznie z naszym sklepem

   • skontaktować się niezwłocznie z naszym sklepem

  9. Do odsyłanego towaru należy dołączyć opis wady reklamowanego towaru oraz paragon lub fakturę VAT. Reklamacja będzie rozpatrzona nie później niż 5 dni roboczych od daty wpłynięcia re-klamacji. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na wolny od wad. Jeżeli wymiana towaru nie będzie możliwa ( np. w wyniku wyczerpania nakładu) sklep ustali termin realizacji zamówienia, zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje inny towar.
  10. Jeżeli sprawa będzie wymagała dodatkowych ekspertyz technicznych wykonanych przez zewnętrzne firmy termin rozpatrzenia reklamacji może zostać wydłużony do 30 dni. Jeżeli w ciągu 30 dni sklep nie ustosunkuje się do żądań klienta, oznacza żądanie za uzasadnione.

  11. Wysyłka naprawionego / wymienionego w ramach gwarancji towaru następuje na koszt sklepu.

 

 

 

ZASTRZEŻENIA

 

PROFIT STAT EP SZYNKIEWICZ SP.J. dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte w serwi-sie www.sklep.profitstatep.pl  były aktualne i zgodne ze stanem rzeczywistym. Informacje zawarte na stronie nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń wobec  PROFIT- STAT EP SZYNKIEWICZ SP.J.

 

 

 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Administratorem danych osobowych jest PROFIT-STAT EP.SZYNKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA z siedzibą LESZNOWOLI, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ;

2. W sprawach związanych z Pani/a danymi, proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych - Ewa Szynkiewicz, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ;

3. Ilekroć w dalszej części mowa jest o RODO oznacz to ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

4. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zamówienia na podstawie Art. 6 ust. 1. pkt. b) RODO;

5. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

6. Ma Pan/i prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, ma Pan/i prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia;

7. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie  prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody;

8. Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych (w szczególności historii transakcji);

9. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

10. Dane osobowe będą przechowywane przez minimalny okres niezbędny dla realizacji zamówienia lub wynikający z przepisów prawa powszechnie obowiązującego;

11. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy.  Jest Pan/i zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest niezawarcie umowy;

12. Ma Pan/i  prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach: a) kwestionuje Pan/i prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych; b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pan/i sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; c) administrator nie potrzebuje już Pana/i danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Panu/i do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; d) wniosła Pan/i sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw Pana/i sprzeciwu;

13. Ma Pan/i prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności: a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; b) cofnął Pan/i zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a), i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania; c) wnosi Pan/i sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub Pan/i wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 wobec przetwarzania; d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator; f) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1.

 

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii by strona działała prawidłowo oraz w celach statycznych. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies. Korzystanie z niniejszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Dane osobiste, które nam przekazujesz użyte są aby odpowiedzieć na Twoje zapytania, przetworzyć Twoje zamówienia lub zezwolić Ci na dostęp do specyficznych informacji. Masz prawo modyfikować i usuwać wszystkie informacje osobiste o Tobie, które przechowujemy na stronie "Moje konto".