BIOSANE ECO 60R (NEUTRALENE ECO 60 )

172,00 

BIOSANE ECO 60 R ( NEUTRALENE ECO  60 ) jest technicznym płynem odtłuszczającym, który dzięki swoim parametrom fizykochemicznym stanowi doskonały zamiennik Trójchloro-1.1.1.-Etanu. Dodatkowo rozwiązuje on wszelkie dotychczasowe problemy w zakresie toksykologii i ochrony środowiska.

Zdolność rozpuszczania: BIOSANE ECO 60 R posiada doskonałą zdolność rozpuszczania większości olejów i smarów. Paradoksalnie jest on produktem zgodnym z większością tworzyw sztucznych.

Prędkość odparowywania: Prędkość odparowywania BIOSANE ECO 60 R jest mniejsza niż w przypadku Trójchloro-1.1.1-Etanu, z drugiej strony jednak, z uwagi na fakt, że jego pary powstają wolniej w temperaturze pokojowej, występują mniejsze straty produktu przez jego wyparowywanie. BIOSANE ECO 60 R jest substancją izotropową i jego prędkość parowania jest stała w czasie.

Toksyczność: BIOSANE ECO 60 R nie zawiera żadnych składników toksycznych, szkodliwych lub drażniących (Broszura 90.1 bis, zarządzenie z 21.02.90 – INRS CDU 661 : 614.801.54). BIOSANE ECO 60 R nie zawiera węglowodorów chlorowych, aromatycznych, ketonu, octanu, glikolu etylenowego ani terpenów.

Masa właściwa: BIOSAN ECO 60 R posiada niewielką masę właściwą, 0,772 g/ml. Dzięki temu środek ten posiada dużą zdolność dekantacji zanieczyszczeń, które nie pozostają na powierzchni jak w przypadku Trójchloro-1.1.1.-Etanu.

Hydroliza: BIOSAN ECO 60 R nie zawiera środków utrwalających, gdyż nie stwarza żadnego ryzyka hydrolizy. Będąc rozpuszczalnikiem o wysokim stopniu czystości zapewnia on zawsze te same parametry, w przeciwieństwie do Trójchloro-1.1.1.-Etanu, który w przypadku nieodpowiedniego dobrania środka utrwalającego może spowodować poważne problemy związane z utlenieniem powierzchni przed przystąpieniem do jej wykończenia, klejenia lub pomalowania.

Recyklizacja: BIOSANE ECO 60 R można łatwo odzyskiwać do ponownego użytku przy temperaturze 180C i normalnym ciśnieniu atmosferycznym. Temperaturę tą można obniżyć o około 30% stosując instalacje próżniowe oraz niewielkie ciśnienie użytkowe pompy. Nieobecność substancji utrwalających w składzie produktu gwarantuje uzyskanie destylatu o identycznych parametrach jak produkt pierwotny. Kontrolę można przeprowadzać przez sprawdzenie różnicy wskaźnika refrakcji.

Wyczyść
SKU: MMCBIOEKO60R720 Kategoria:

Marka

Mmcc

Dodatkowe informacje

Waga 5 kg
Pojemność

5L