COOLELF SUPRA TOTAL

2.960,88 

Opakowanie 208L

Produkt dostępny na zamówienie

Kategoria:

Opis

COOLELF SUPRA jest płynem chłodzącym o wydłużonym okresie «życia»,
zestawionym na bazie bardzo czystego glikolu monoetylenowego z dodatkiem
inhibitorów korozji, będących wynikiem najnowszych osiągnięć w zakresie ochrony
materiałów w korozyjnych środowiskach. Ta wyjątkowo przyjazna środowisku
formulacja, nie zawiera zupełnie fosforanów, amin, azotynów, boru, azotanów
i krzemianów.

ZASTOSOWANIA:
Chłodzenie silników
Przenoszenie ciepła
Przemysłowe silniki Diesla i silniki wymagające płynu chłodzącego
zapewniającego ochronę do temperatur powyżej – 25 °C.
Do instalacji kogeneracji, gdy dopuszczone jest stosowanie płynu
o temperaturze krystalizacji – 7 °C, stosować COOLELF CHP SUPRA.
Przed napełnieniem układu, który pracował uprzednio na innym płynie, należy
go przepłukać celem uniknięcia pogorszenia jakości nowego płynu.

SPECYFIKACJE:
Specyfikacje
międzynarodowe
Specyfikacje producentów
silników
COOLELF SUPRA spełnia wymagania następujących specyfikacji :
– ASTM D 3306
– ASTM D 4656
– ASTM D 4985
– BS 6580
– AFNOR NF R 15-601
COOLELF SUPRA spełnia wymagania następujących producentów silników:
– DIESEL RICERCHE
– GE JENBACHER
– GE Oil & Gas Nuovo Pignone
– MAN
– MTU
– MWM
– PERKINS
– ROLLS ROYCE
– SEMT PIELSTICK
– WÄRTSILÄ
TOTAL LUBRIFIANTS
INDUSTRIE & SPECIALITIES
02-10-2018 (zastępuje 12-10-2016)
COOLELF SUPRA
2/2
Niniejszy środek smarny stosowany zgodnie z zaleceniami nie stwarza żadnego zagrożenia.
Kartę charakterystyki produktu zgodną z przepisami WE można uzyskać od lokalnego dostawcy lub ze strony internetowej
www.quick-fds.com.

ZALETY:
Lepsza ochrona przed
korozją i kawitacją
Brak ryzyka powstawania
osadów w układzie
chłodzenia
Mniejsze koszty
Dzięki zawartości specyficznych związków organicznych, COOLELF SUPRA
zapewnia lepszą ochronę przed kawitacją niż ma to miejsce przy typowych
płynach chłodzących.
Jest również lepsza ochrona przed korozją części aluminiowych, powszechnie
stosowanych w nowoczesnych silnikach.
Wyjątkowa termostabilność płynu COOLELF SUPRA eliminuje ryzyko
powstawania mineralnych osadów w sąsiedztwie gorących części: na
okładzinach płaszcza, na głowicach cylindra, gorących rurkach wymiennika
ciepła i rezystorach grzejnych.
Wynikiem tego jest :
– dobra wymiana ciepła
– zachowanie właściwości eksploatacyjnych przez płyn
– ograniczenie ryzyka erozji przewodów (będącej wynikiem cyrkulacji twardych
osadów)
– czystość układu
– wydłużenie czasu pracy elementów układu wrażliwych na temperaturę.
Wydłużenie okresu pracy płynu COOLELF SUPRA w układzie prowadzi do
obniżenia kosztów wynikających z wymiany płynu.

Po więcej informacji:

Karta Danych Technicznych Producenta

Marka

Total

Dodatkowe informacje

Waga 208 kg