FUCHS ANTICORIT DFO 7101 205L

Opis

ANTICORIT DFO 7101

Wypierający wodę olej antykorozyjny

Opis

ANTICORIT DFO 7101 jest najnowszej generacji, nie- zawierającym związków baru środkiem do ochrony an- tykorozyjnej i wypierania wody, który tworzy cienki film olejowy. Nowa receptura znacznie zwiększa wydajność produktu, zapewniając na lepsze demulgujące i prze- ciwkorozyjne właściwości. ANTICORIT DFO 7101 za- pewnia krótki czas schnięcia.

ANTICORIT DFO 7101 służy do konserwacji elemen- tów metalowych, narzędzi, agregatów maszyn, prze- kładni, silników i części zamiennych. Cienki olejowy film jest kompatybilny z powszechnie stosowanymi ole- jami silnikowymi i przekładniowymi i nie musi być usunięty przed instalacją lub uruchomieniem.

ANTICORIT DFO 7101 jest odporny na kwaśne i alka- liczne zanieczyszczenia, dlatego szczególnie zaleca się do konserwacji i wysuszenia po obróbce galwanicznej.

ANTICORIT DFO 7101 zalecany jest do konserwacji międzyoperacyjnej, na czas przechowywania lub trans- portu. Środek może być stosowany w połączeniu z lot- nymi inhibitorami korozji VCI. Zaleca się stosowanie produktów ANTICORIT VCI.

Stosowanie barwnika fluorescencyjnego pozwala na wizualne wykrywanie filmu na powierzchnie metalicz- nej.

Zastosowanie:

ANTICORIT DFO 7101 zwykle jest stosowany do konserwacji zanurzeniowej. Może być także nanoszony metodą natryskową. W przypadku aplikacji natryskowej należy przestrzegać wszelkich zasad bezpieczeństwa. ANTICORIT DFO 7101 może być usuwany przy użyciu przemysłowych wodorozcieńczalnych lub rozpuszczalnikowych środków myjących z serii produktów RENOCLEAN. W niektórych przypadkach nie jest wymagane usuwanie środku z powierzchni ponieważ ANTICORIT DFO 7101 jest kompatybilny z powszechnymi środkami smarnymi.

Zalety:

• Intensywna i ulepszona zdolność wypierania wody

• Dobra ochrona przed korozją

• Cienki film ochronny • Uniwersalność

• Nie zawiera związków baru

• Bardzo dobra kompatybilność z wieloma materiałami

Warunki przechowywania;

Produkt ANTICORIT DFO 7101 może być składowany w szczelnym oryginalnym opakowaniu, w temperaturze od +5 do +40°C do 3-ch lat.

Informacje dodatkowe

Waga 205 kg
ANTICORIT DFO 7101

20 I

Marka

FUCHS